Информацията, която получаваме при регистрацията на участниците от попълнените предварителни анкети, се представя в анонимна форма, така че никой участник не може да бъде разпознат. Отговорите на зададените в проучванията въпроси се преобразуват в кодове, числа и данни, които не съдържат лична информация (email адреси и телефонни номера), тоест – анонимни са.

Вашите лични данни ще бъдат незабавно и необратимо заличени от нашия сървър, ако и когато пожелаете да се откажете от сътрудничество с нас. Следователно никой няма да има възможност да прави изводи въз основа на данните по начин, който да Ви идентифицира лично. Всички наши мерки за сигурност са в съответствие с процедурите за защита на личните данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679.