за нас

АФИС е дружество с ограничена отговорност, основано като агенция за социални и маркетингови изследвания през 1999 година. От тогава досега агенцията е организирала и осъществила стотици национални проучвания на общественото мнение в България на различни икономически, обществени и политически теми. В паспорта на агенцията са вписани още толкова регионални проучвания и проучвания от типа Exit Poll и Quick Count по време на различни кампании за избор на български и европейски депутати, български президентии, вицепрезиденти и кметове и съветници в общинските съвети на българските градове и населени места.

Агенция АФИС е участвала в различно качество – и като координатор, и като изпълнител – в редица международни сравнителни изследвания в сътрудничество с институти за проучване на общественото мнение от други държави. За целите на подобни изследвания агенцията поддържа регулярни партньорски отношения със сродни институти и организации в други страни.